• PL
 • EN
 • DE
 • SK

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

 1. Administratorem danych jest: ASW Technik Sp.z o.o. z siedzibą w Wrocance, adres: Wrocanka 193, 38-204 Tarnowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000604145, NIP:685-23-29-886, REGON: 363797922 (dalej: ADO - administrator danych osobowy).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług ADO (dostawy towarów, montaże, usługi), w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki magazynowej, księgowej oraz rozliczeń podatkowych i ewentualnego dochodzenia roszczeń sądowych.
 3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane księgowe, adresy e-mail, numery telefonów.
 4. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i zleceniobiorcy ADO, a także podwykonawcy i dostawcy (w razie potrzeby) oraz biura księgowe, obsługa prawna – w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia interesów ADO.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przekazywane w okresie realizacji umowy, a także na czas niezbędny z punktu widzenia dokumentacji księgowej i podatkowej oraz ewentualnego przedawnienia roszczeń.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane w zakresie i czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez ADO narusza przepisy.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy z ADO.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności nie są wykorzystywane do profilowania.
 13. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować należy się:
  a. biuro@aswtechnik.com
  b. Tel.: +48 732 722 822
  c. lub listownie na adres ADO
 14. Strona internetowa aswtechnik.com korzysta z plików cookies - sesyjne i stałe. Korzystanie ze strony bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

Dlaczego warto nas wybrać?

Wysoka jakość Najlepsi specjaliści Najnowsze technologie Wyjątkowe pomysły Dbałość o szczegóły